9 Temmuz 2013 Salı

Japonya'nın Ekonomisi

Japonya dünyanın üçüncü büyük ekonomisidir. G-7’de dış ticaretinin milli gelir içerisindeki payı en yüksek ülkelerden birisidir. Dolayısıyla gelişmiş bir ekonomi olmasına karşın Japon ekonomisi için ihracat en az iç pazar kadar önemlidir. Japonya’nın tasarruf oranı da çok yüksektir. Ülkenin sahip olduğu döviz rezervi yaklaşık 2 trilyon ABD Doları, yurtdışındaki net varlıkları ise yaklaşık 3 trilyon ABD Doları seviyesindedir.


Japon ekonomisinin en önemli sorunları ise deflasyon ve kamu borçlarının milli gelire oranının çok yüksek oluşudur. 1990’lı yıllara kadar hızlı bir büyüme kaydeden Japonya, 1987 yılında ABD ile imzaladığı Plaza Anlaşmasının ardından Yen’in yabancı döviz piyasalarında değişimine ve değer kazanmasına izin vermiş, böylece ekonomik büyüme fiyatlara aşırı bir artış şeklinde yansımıştır. Ortaya çıkan bu “balon ekonomisi” 1990’ların başında büyük bir mali krizle karşılaşmıştır. Fiyatlardaki hızlı düşüş ve ekonominin büyüme hızının süratle yavaşlaması Japonya’yı aynı anda durgunluk ve deflasyon ile karşı karşıya bırakmıştır. Japonya deflasyondan kurtulabilmek için kamu harcamalarını artırmış, ancak buna rağmen fiyatlardaki düşüşü engelleyememiştir. Üstelik artan kamu harcamaları sonucu milli gelirin iki katı düzeyinde bir kamu borcuyla karşı karşıya kalmıştır. Sözkonusu ekonomik ve mali dengesizliğin düzeltilmesi için kapsamlı bir vergi ve sosyal güvenlik reformu yapılması gerektiği dile getirilmektedir.

Daha Geniş Bilgi İçin


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Teşekkürler